nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

tel: 020 618 76 43

fax: 020 618 76 91

en


Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

tel: 020 618 76 43

fax: 020 618 76 91

Ons kantoor is een nichekantoor gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht en gevestigd in Amsterdam aan de Overtoom. Onze advocaat-mediators zijn aangesloten bij de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Wij bieden onze diensten aan in de vorm van mediation, juridisch advies en het voeren en begeleiden van procedures. U kunt ook bij ons terecht voor grensoverschrijdende of internationale kwesties.

U kunt bij ons rekenen op een goede én betaalbare aanpak van uw zaak, die wij samen met u bepalen. Wij blijven hierbij onafhankelijk en kritisch en zullen u wijzen op alternatieven waar u mogelijk zelf nog niet aan had gedacht.

Wij realiseren ons dat een (echt)scheiding of een andere familierechtelijke kwestie invloed heeft op uw persoonlijke leven en gepaard gaat met emoties en onzekerheid. De belangen van betrokken kinderen spelen daarin vaak een grote rol. Met onze dienstverlening streven wij ernaar dat u, na de oplossing van uw probleem of conflict, de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kunt zien.

Indien nodig werken wij samen met andere professionals op het gebied van familiekwesties, zoals fiscalisten, accountants, orthopedagogen, (ontwikkelings)psychologen, pensioendeskundigen en notarissen.
Boshouwers Schellekens Spoormans Familierecht werkt samen met de therapeuten van ScheidingsWijs (www.scheidingswijs.com). De oprichting van Scheidingscafe020 is één van de resulaten van deze samenwerking (www.scheidingscafe020.nl).

Logo-Scheidingscafe020-v21-e1424876975925scheidingswijs

Wie zijn wij

Catelijne Boshouwers heeft een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast studeerde zij Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam (1992). Voordat zij advocaat werd, was zij een aantal jaren als expat in Cambodja werkzaam, met name bij het mensenrechtenkantoor van de VN (UNHCHR).

Catelijne is verbonden aan de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en heeft de juridische specialisatieopleiding familierecht met goed gevolg afgelegd, bij welk opleiding een sterke nadruk ligt op de financiële aspecten van het familierecht . Catelijne zet in eerste instantie in op overleg door mediation of een 4-gesprek (cliënten met hun advocaten), maar als het moet, dan "haalt zij eruit wat erin zit" bij de rechter. Catelijne is lid van de Vereniging van Internationale Kinderontvoeringsadvocaten (IKO/DIAL). Zij voert regelmatig (teruggeleidings)procedures in het kader van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980, en staat (ex) expats bij in grensoverschrijdende geschillen. Catelijne heeft de procedure voor beginseltoestemming voor adoptie van een buitenlands kind zélf doorlopen en kan u bijstaan bij internationale adopties. Omdat zij het belangrijk vindt dat advocaten overal ter wereld hun vak in vrijheid kunnen uitoefenen is Catelijne verbonden aan de stichting Advocaten voor Advocaten (L4L) en is zij u als zodanig voorzitter van de focusgroep Zuidoost Azië. Van daaruit zijn er in Azië vele contacten met advocaten. -

Cliënten over Catelijne Boshouwers
 +31-6 11400046
Mail Catelijne Boshouwers (boshouwers@bssfamilierecht.nl)
Catelijne Boshouwers op LinkedIn

Monique Schellekens heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg (2002). Zij is sinds 2002 werkzaam als advocaat en gespecialiseerd in het personen- en familierrecht.

Monique is lid van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Tevens is zij registermediator bij de Mediatorsfedaratie Nederland (MfN) en lid van de Vereniging voor Familie en Jeugdrecht (FJR).

Om haar kennis en vaardigheden op peil te houden volgt zij regelmatig cursussen op het gebied van personen- en familierecht en neemt zij deel aan een vFAS intervisiegroep.

Naast haar vak van advocaat-mediator heeft Monique diverse opledingen gevolgd op het gebied van het neuro-linguistisch programmeren en is zij NLP Master.

Cliënten over Monique Schellekens
Mail Monique Schellekens (schellekens@bssfamilierecht.nl)
Monique Schellekens op LinkedIn

Agnes Spoormans is in 2003 als advocaat binnen het familierecht gaan werken. De eerste jaren was dat in Den Haag, waar zij ook verschillende cassatiezaken succesvol behandeld heeft bij de Hoge Raad. Vervolgens is zij in Amsterdam bij een gerenommeerd ondernemingsrecht kantoor als familierecht specialist aan de slag gegaan en hield zij zich met name bezig met de (financieel) ingewikkeldere scheidingen van ondernemers, DGA’s, expats, en (zelfstandig) beroepsbeoefenaren, zoals medisch specialisten, consultants en accountants. Zij heeft de verschillende specialisatie opleidingen voor familierecht en mediation met veel plezier en succes afgerond. Agnes is lid en geregistreerd scheidingsmediator van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en registermediator bij de Mediatorsfedaratie Nederland (MfN).

Agnes is enorm gedreven om haar jarenlange kennis en ervaring nu binnen BSS in te kunnen zetten voor duurzame oplossingen voor haar cliënten. Hoewel zij stevige proceservaring heeft, heeft het haar voorkeur om haar cliënten in onderling overleg tot een oplossing te laten komen. Zelf kind van gescheiden ouders en moeder van vier jonge kinderen, is Agnes overtuigd van het belang om met elkaar in gesprek te blijven. Vanuit haar specialistische kennis geeft zij haar cliënten op een heldere wijze de voor hen relevante juridische kaders en inzichten, zodat zij vervolgens ook zelf kunnen werken aan oplossingen. Met haar mensenkennis, analytische inzicht en gevoel voor emoties bewaakt en faciliteert Agnes dit proces zodat binnen een redelijke termijn tot een totaaloplossing wordt gekomen, waarmee beide partijen tevreden kunnen zijn. Dit doet zij veel in situaties waarbij partijen hun relatie beëindigen en uit elkaar gaan, maar ook bij de start van een nieuwe fase, als er bijvoorbeeld een samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden opgesteld of gewijzigd moeten worden, of bij andere familierechtelijke discussies.

Cliënten over Agnes Spoormans
 +31-6 19356044
Mail Agnes Spoormans (spoormans@bssfamilierecht.nl)
Agnes Spoormans op LinkedIn

Advocaat en mediator

Alle advocaten zijn bij ons tevens mediator. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor geschillen waar  u samen (met uw ex-partner) in goed overleg uit wil komen, maar ook voor zaken waarbij dat helaas niet lukt en u ieder een eigen advocaat nodig heeft. Omdat wij allemaal zowel advocaat als mediator zijn, kunnen wij ook in overlegsituaties het hele proces voor u begeleiden en afronden. In tegenstelling tot vele andere mediators, geven wij u gedurende en na het mediationtraject ook specialistische juridische bijstand, waardoor u zeker weet dat de oplossingen die u kiest, juridisch houdbaar en reëel zijn en u bovendien na afloop geen andere advocaat meer nodig heeft om tot uitvoering van de afspraken te kunnen komen.

Mediation

Mediation gaat uit van de bereidheid van beide betrokken partijen omsamen tot oplossingen te komen. Het samen bereiken van een oplossing is vaak bevredigender (en goedkoper) dan een beslissing van de rechter. Deonafhankelijke en neutrale mediator zal beide partijen informeren over de zakelijke en juridische aspecten en mogelijkheden. Hierbij betrekt de mediator ook de emotionele kanten van de zaak en de belangen van de kinderen. De mediator neemt geen beslissingen en geeft geen oplossingen. Dat doen de partijen zelf en samen, onder begeleiding van de mediator. Belangrijk aspect van mediation is de huidige relatie en wijze van communiceren van partijen. Problemen en conflicten uit het verleden en heden worden omgezet in afspraken voor de toekomst, om op een acceptabele en constructieve wijze (met elkaar) verder te kunnen. Zeker als ex-partners kinderen hebben, is dit van essentieel belang. Door de aanwezigheid van kinderen zullen ex-partners immers als ouders altijd aan elkaar verbonden blijven. In mediation wordt, uitgaande van deze verbinding, gezocht naar een goede regeling voor alle betrokkenen.

Advocatuur

Mocht mediation voor u of uw probleem geen mogelijkheid zijn, dan kunt u ons als advocaat inschakelen om uw persoonlijke belangen te behartigen en individuele rechtsbijstand te verlenen. In veel gevallen zal de andere partij ook een eigen advocaat hebben ingeschakeld of inschakelen. Dit betekent niet automatisch dat er een vervelende strijd zal ontstaan en dat het altijd tot een gerechtelijke procedure zal komen. Indien mogelijk zullen wij als advocaat proberen, in overleg met de andere partij of zijn/haar advocaat, een oplossing te bereiken voor het gerezen probleem of conflict. Mocht overleg en onderhandeling niet mogelijk zijn of niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan het vragen van een oordeel van de rechter onvermijdelijk zijn. Als ervaren advocaten beschikken wij over de expertise en kennis om u in de gerechtelijke procedure adequaat te vertegenwoordigen.

Zo vindt u ons

Vanaf Amsterdam CS Tram 1: halte Rhijnvis Feithstraat (Overtoom) Tram 17: halte Surinameplein, 5 minuten lopen richting centrum, Overtoomse sluis over Kostverlorenvaart.

Vanaf de A10 Afslag S 106 richting Overtoomseveld.

Betaald parkeren is mogelijk aan de Overtoom, aan de Amstelveenseweg (nabij ingang Vondelpark) of nabij het Surinameplein.