nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en


Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

Indexering alimentatie 2017: 2,1%

rekenmachine

Elk jaar wordt door de minister van Veiligheid en Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en de partneralimentatie verhoogd wordt. Het indexeringspercentage voor 2017 is vastgesteld op 2,1%. Dit betekent dat de alimentatie automatisch met 2,1% wordt verhoogd. Hier hoeven geen nieuwe afspraken over gemaakt te worden. Lees verder

Horen van kinderen in familiezaken: ze worden steeds jonger…

 

stem van het kind

De leeftijd van een kind waarop het gehoord kan, of zelfs moet, worden in een familierechtelijke procedure wordt steeds lager, zo getuige een uitspraak die onlangs voorbij kwam van een Duitse rechter. De Duitse rechter weigerde een uitspraak van een Nederlandse familierechter uit te voeren omdat het betrokken kind (van vijf jaar oud) door de Nederlandse rechter niet was gehoord. Het was een uitspraak van het Amtsgericht Celle (D) d.d. 28 juni 2017, zaaknummer 23 F 23079/17 KH. Lees verder

Wie betaalt voor de woning die (nog) gezamenlijk is, maar slechts door 1 van beide eigenaren wordt gebruikt?

 © dreamstime.com

© dreamstime.com

Als een relatie eindigt, is een van beide betrokkenen vaak al lang uit de woning vertrokken, voor dat die woning officieel verdeeld is (verkocht aan een derde of overgenomen door de partij die er blijft wonen).  Wie betaalt over die tussenperiode de lasten, hoe zit het met het gemiste gebruiksgenot en moet hier vooraf iets voor geregeld worden of kan je daar ook met terugwerkende kracht om verzoeken?  Lees verder

Ouder met eenhoofdig gezag mag niet altijd vertrekken naar het buitenland

schipholOuders met het eenhoofdig ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen menen vaak dat ze zonder instemming van de andere ouder met het kind naar het buitenland mogen verhuizen. Dit is echter niet zonder meer het geval. Weliswaar wordt een dergelijke situatie niet aangemerkt als kinderontvoering in het kader van het Haags Verdrag inzake Internationale Kinderontvoering (1980) . Immers, daarvoor is nodig dat de ontvoerende ouder het kind heeft meegenomen in strijd met het gezagsrecht van de persoon van het land waar het kind onmiddellijk voorafgaand aan het vertrek zijn of haar gewone verblijfplaats had. Lees verder

Uitzondering: Schuld wegens verduistering verknocht geacht!

© Andres Rodriguez | Dreamstime Stock Photos

© Andres Rodriguez | Dreamstime Stock Photos

Schulden zijn lastige zaken, ook in juridisch opzicht. Ben je in gemeenschap van goederen gehuwd, dan omvat de gemeenschap zowel de goederen als de schulden. Anders gezegd: deze schulden vallen in de gemeenschap. Als deze gemeenschap verdeeld moet worden ingeval van echtscheiding, dan dient een schuld dus ook verdeeld te worden, in die zin dat de andere echtgenoot de helft daarvan voor zijn of haar rekening dient te nemen.

 

Vaak wordt in de rechtspraak de vraag opgeworpen of een schuld van een van de echtgenoten vanwege het strikt persoonlijke karakter daarvan buiten de gemeenschap van goederen zou moeten blijven, zodat de andere echtgenoot die schuld niet voor de helft hoeft te dragen. Meestal wordt dit afgewezen en de Hoge Raad heeft zelf nog nooit een schuld verknocht geacht! De Rechtbank Amsterdam bepaalde op 12 april 2017 echter anders.

Lees verder

Lesbisch stel kan 2 kinderen hebben met verschillende achternamen

Lesbisch stel kan 2 kinderen hebben met verschillende achternamen

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 21 februari 2017 een mooie uitspraak gedaan, die tegemoet komt aan de eisen van deze moderne tijd. De rechtbank heeft geoordeeld dat een geslachtsnaamwijziging van een kind niet (altijd) in het belang is van de minderjarige. De situatie was als volgt.

Lees verder

Scheiden kán anders: de Overlegscheiding

Scheiden kán anders

Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren.

Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je kunt je verward of boos voelen en verscheurd worden door gevoelens van verlies en onmacht. Je kunt je dan niet voorstellen dat er een einde aan de echtscheiding komt en hoe je na de scheiding aan een toekomst kunt bouwen. Maar het kan anders. Een aantal deskundigen op het gebied van echtscheiding heeft gezocht naar een beter alternatief. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het Collaborative Divorce Model, de Overlegscheiding.  Lees verder

De zorgplicht van een advocaat: geen preek voor eigen parochie maar een waarschuwing tegen snelle en easy (internet)scheidingen!

De Rechtbank Den Haag heeft het recent weer eens bevestigd in haar beschikking van 2 november 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:13199): een advocaat die optreedt voor twee partijen in een echtscheidingsprocedure heeft een verregaande zorgplicht en is aansprakelijk voor de schade wanneer deze zorgplicht niet (voldoende) is nagekomen. Indien de advocaat twee partijen bijstaat in bijvoorbeeld een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, behartigt hij /zij de belangen van beide partijen, en dient hij/zij zich ervan te vergewissen dat beiden de financiële afwikkeling van de scheiding en de inhoud van het te ondertekenen echtscheidingsconvenant goed begrijpen en dat zij met die inhoud  daadwerkelijk instemmen. Deze verplichting bestaat óók wanneer cliënten hebben aangegeven dat de advocaat het convenant -dat zij bijvoorbeeld zelf al hebben opgesteld- “niet meer inhoudelijk hoeft te toetsen”.  Deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag is geheel in lijn met de ontwikkelde  tuchtrechtspraak van de Raad en het Hof van Discipline.  Voor de advocaat-mediator cq voor mediation gelden soortgelijke eisen!