nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en


Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

Dag van de Scheiding 8 september 2017

Dag van de Scheiding

BSS Familierecht opent deuren tijdens ‘Dag van de Scheiding’

BSS Familierecht in Amsterdam opent op vrijdag 8 september haar deuren tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediators van dit kantoor en meer informatie krijgen over scheiden. Lees verder

Help, mijn ouders gaan scheiden (informatie voor kinderen)

scheiding

Ongeveer 1 op de 6 kinderen krijgt te maken met ouders die gaan scheiden. Dat betekent dat je zeker niet de enige bent die dit overkomt. Er zullen in je klas vast een paar kinderen zitten die hetzelfde hebben meegemaakt.  Toch zal de scheiding van je ouders allerlei gevoelens en onzekerheid bij je teweeg brengen. Het zijn immers jouw ouders die (nu) uit elkaar gaan. Hieronder vind je wat tips waar je hopelijk wat aan hebt.  Lees verder

Indexering alimentatie 2017: 2,1%

rekenmachine

Elk jaar wordt door de minister van Veiligheid en Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en de partneralimentatie verhoogd wordt. Het indexeringspercentage voor 2017 is vastgesteld op 2,1%. Dit betekent dat de alimentatie automatisch met 2,1% wordt verhoogd. Hier hoeven geen nieuwe afspraken over gemaakt te worden. Lees verder

Horen van kinderen in familiezaken: ze worden steeds jonger…

 

stem van het kind

De leeftijd van een kind waarop het gehoord kan, of zelfs moet, worden in een familierechtelijke procedure wordt steeds lager, zo getuige een uitspraak die onlangs voorbij kwam van een Duitse rechter. De Duitse rechter weigerde een uitspraak van een Nederlandse familierechter uit te voeren omdat het betrokken kind (van vijf jaar oud) door de Nederlandse rechter niet was gehoord. Het was een uitspraak van het Amtsgericht Celle (D) d.d. 28 juni 2017, zaaknummer 23 F 23079/17 KH. Lees verder

Wie betaalt voor de woning die (nog) gezamenlijk is, maar slechts door 1 van beide eigenaren wordt gebruikt?

 © dreamstime.com

© dreamstime.com

Als een relatie eindigt, is een van beide betrokkenen vaak al lang uit de woning vertrokken, voor dat die woning officieel verdeeld is (verkocht aan een derde of overgenomen door de partij die er blijft wonen).  Wie betaalt over die tussenperiode de lasten, hoe zit het met het gemiste gebruiksgenot en moet hier vooraf iets voor geregeld worden of kan je daar ook met terugwerkende kracht om verzoeken?  Lees verder

Ouder met eenhoofdig gezag mag niet altijd vertrekken naar het buitenland

schipholOuders met het eenhoofdig ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen menen vaak dat ze zonder instemming van de andere ouder met het kind naar het buitenland mogen verhuizen. Dit is echter niet zonder meer het geval. Weliswaar wordt een dergelijke situatie niet aangemerkt als kinderontvoering in het kader van het Haags Verdrag inzake Internationale Kinderontvoering (1980) . Immers, daarvoor is nodig dat de ontvoerende ouder het kind heeft meegenomen in strijd met het gezagsrecht van de persoon van het land waar het kind onmiddellijk voorafgaand aan het vertrek zijn of haar gewone verblijfplaats had. Lees verder

Uitzondering: Schuld wegens verduistering verknocht geacht!

© Andres Rodriguez | Dreamstime Stock Photos

© Andres Rodriguez | Dreamstime Stock Photos

Schulden zijn lastige zaken, ook in juridisch opzicht. Ben je in gemeenschap van goederen gehuwd, dan omvat de gemeenschap zowel de goederen als de schulden. Anders gezegd: deze schulden vallen in de gemeenschap. Als deze gemeenschap verdeeld moet worden ingeval van echtscheiding, dan dient een schuld dus ook verdeeld te worden, in die zin dat de andere echtgenoot de helft daarvan voor zijn of haar rekening dient te nemen.

 

Vaak wordt in de rechtspraak de vraag opgeworpen of een schuld van een van de echtgenoten vanwege het strikt persoonlijke karakter daarvan buiten de gemeenschap van goederen zou moeten blijven, zodat de andere echtgenoot die schuld niet voor de helft hoeft te dragen. Meestal wordt dit afgewezen en de Hoge Raad heeft zelf nog nooit een schuld verknocht geacht! De Rechtbank Amsterdam bepaalde op 12 april 2017 echter anders.

Lees verder

Lesbisch stel kan 2 kinderen hebben met verschillende achternamen

Lesbisch stel kan 2 kinderen hebben met verschillende achternamen

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 21 februari 2017 een mooie uitspraak gedaan, die tegemoet komt aan de eisen van deze moderne tijd. De rechtbank heeft geoordeeld dat een geslachtsnaamwijziging van een kind niet (altijd) in het belang is van de minderjarige. De situatie was als volgt.

Lees verder