nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Wat cliënten zeggen over Catelijne Boshouwers, Monique Schellekens en Agnes Spoormans

"Catelijne heeft mij bijgestaan in een stevige echtscheidingszaak. Catelijne heeft op mij de volgende indruk gemaakt:

  • Is zeer ter zake kundig;
  • Vormt een persoonlijkheid met een harde kant als dat nodig is en een zachte kant van nature;
  • Zoekt de samenwerking op met haar cliënt maar houdt wel duidelijk de regie. Dit is in mijn zaak zeer goed en nodig gebleken. 
  • Is zeer scherp op schrift en in woord in de rechtszaal;
  • Voor de rechter staat er werkelijk iemand die voor haar zaak staat, zeer goed is voorbereid en de standpunten en argumenten goed en stevig naar voren weet te brengt.
  • Ondanks haar scherpte zoekt Catelijne naar openingen om tot overleg en overeenstemming te komen. In deze zaak hield de andere partij helaas stelselmatig de deur op slot. Later is het in de rechtszaal wel gelukt met behulp van de rechter.
  • Catelijne heeft zaken duidelijk aan mij uitgelegd als dat nodig was en heeft geduld en begrip getoond als er emoties om de hoek kwamen kijken. Steeds weer is terug gegaan naar de kern van de zaak.
  • Naar mij heeft Catelijne het nodige geduld getoond. Ik wilde vaak sneller dan de wet of de procedures toelieten. Catelijne heeft hier correct en to the point in gehandeld.
  • Het eindresultaat mag er zijn. Een scheiding, heldere verdeling en alimentatie (altijd te veel). 
  • Ik ben best hard aan het werk gezet om informatie aan te leveren en overzichten te maken. Dit gaf mij het gevoel dat er ook ruimte was voor mijn inbreng. Er is prettig en hard samengewerkt. 

Al met al kan ik Catelijne van harte aanbevelen als advocaat en als mens” (augustus 2017)

"Ik ben blij dat we voor mediation hebben gekozen. Mede dankzij jou Monique hebben we ons huwelijk op een goede manier kunnen afsluiten. Dank je wel voor je inspanning."

Agnes Spoormans heeft gedurende de mediation gesprekken in het kader van onze echtscheiding, met ons steeds ook onze rol als ouders en het belang van de kinderen gemarkeerd. Wanneer de gesprekken lastig waren en beladen heeft zij, naast haar juridische expertise, ook haar betrokkenheid en overtuigingskracht laten gelden. Hierdoor heeft zij ervoor gezorgd dat we aan tafel bleven en toch in relatief korte tijd een gewogen en door ons gedragen echtscheidingsconvenant overeen konden komen. Deze persoonlijke benadering en betrokkenheid heb ik als zeer waardevol ervaren in een moeilijk proces”.

"We hebben Catelijne Boshouwers als advocaat en zijn uitermate tevreden over haar. Ze is scherpzinnig, doortastend en bovendien heel aardig in de omgang."

"Tijdens de mediation voor mijn echtscheiding heb ik Monique Schellekens ervaren als een deskundige gespreksleidster en een goede luisteraar. Zij straalt de broodnodige rust uit en stimuleert tegelijkertijd beide partijen om actief toe te werken naar voor beiden bevredigende resultaten. Zij doet dat heel systematisch en weet ook, met gevoel voor timing, in te springen op onverwachte wendingen in een gesprek of loskomende emoties. Zij zet alles, wat besproken is, snel en zorgvuldig op een rijtje en geeft daarbij duidelijk alle juridische en financiële gevolgen aan. Monique is een degelijke mediator die gedegen werk aflevert!"

"Agnes heeft mij uitstekend geholpen:

- ten eerste met het scheppen van de juridische kaders en daardoor het speelveld af te bakenen.

- ten tweede met het vervolg van het proces waarbij zij continue het gezichtspunt van "de ander"  met mij doornam, met als gevolg een vergemakkelijking alsmede een versnelling van het proces."

bs12

"Ik heb met Monique Schellekens prettig samengewerkt. Altijd een luisterend oor en – zover het in haar vermogen ligt – bereid om te helpen. Monique werkt snel en houdt zich aan de gemaakte afspraken. Ik heb nooit lang op antwoord hoeven wachten en ben nooit teleurgesteld geweest in haar handelen.
Ze is eerlijk en oprecht, heeft een luisterend oor en maakt op een prettige manier duidelijk wat ze wel en wat ze niet voor je kan betekenen. Een prima advocaat die alle belangen met een menselijk maat toetst aan wat wettelijk mogelijk is."

"Ik werk al sinds mei 2010 samen met Catelijne Boshouwers. Ik ervaar haar als een advocate die zeer betrokken en deskundig te werk gaat. Ze verdedigt mijn belangen met veel toewijding en overtuiging, maar zo dat ik me er volledig in kan vinden. De resultaten zijn er dan ook naar. Ik zou een ieder haar van harte aanbevelen!"

"Ik ben met Monique Schellekens voor het eerst in contact gekomen, toen ik juridische hulp nodig had voor het oplossen van een pittig arbeidsconflict met mijn werkgever. Dankzij haar professionele aanpak, zakelijke opstelling , voortvarendheid en kennis op het gebied van arbeidsrecht stelde de rechter mij in het gelijk.
Later heb ik haar moeten raadplegen voor een zaak in het kader van familierecht. Ik heb haar in haar werk toen weer van een andere kant leren kennen. Op een voor alle partijen begripvolle manier heeft ze naar een aanvaardbare oplossing van het probleem gezocht."

"Agnes, wij willen jou bedanken voor je deskundige en zorgzame hulp bij onze echtscheidingsprocedure. In onze gesprekken heb je op vriendelijke en duidelijke wijze de diverse problematiek uitgelegd en waar nodig op aanvullingen aangedrongen om zodoende zowel de vermogensverdeling als de pensioenuitkeringen goed te regelen. Voor ons beide was het prettig om een onafhankelijke "loods" te hebben, waardoor de snelle afhandeling mogelijk was."

"Monique is een zeer vakkundige advocaat en mediator, die resultaatsgericht optreedt. Scherp, en met een uitstekend oog voor de mensen die zij bijstaat. Over de diensten die ik / relaties van haar afnemen kan ik uitsluitend zeer content zijn" (advocaat).