nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Erfrecht

Als iemand komt te overlijden zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Eén daarvan is de afwikkeling van de nalatenschap. Hoe die nalatenschap afgewikkeld moet worden is in de eerste plaats afhankelijk van de vraag of de overledene een testament had of niet. Als er geen testament is, dan wordt de nalatenschap afgewikkeld volgens de wettelijke verdeling waarbij –kort gezegd- de nalatenschap verdeeld wordt over de kinderen en de weduwe/weduwnaar (ook wel de langstlevende genoemd), in die zin dat de langstlevende alle goederen krijgt en de kinderen een vordering op de langslevende krijgen. Hoe die verdeling plaatsvindt is weer afhankelijk van of en hoe de erfgenamen hun erfdeel accepteren, ook wel aanvaarden genoemd. Als de nalatenschap –potentieel- negatief is, dan is het namelijk raadzaam om beneficiair te aanvaarden, waardoor de erfgenaam niet in privé aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap, maar waardoor wel de uitgebreidere vereffeningsprocedure gevolgd moet worden. Als er een testament is, dan is het geheel afhankelijk van de inhoud van dat testament, hoe de afwikkeling en verdeling plaats gaan vinden. Wel zijn er in de wet bepaalde beschermingsbepalingen opgenomen die de testeervrijheid van de overledene, enigszins inperken. Zo heeft een kind altijd- ongeacht een eventuele onterving- recht op de legitieme portie (grofweg gezegd de helft van het erfdeel dat zou bestaan als de wettelijke verdeling van toepassing was.)