nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Tarieven

Onze werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief, dat vooraf besproken wordt met de advocaat/mediator. Het afgesproken uurtarief wordt vermeerderd met 21% BTW.

Afhankelijk van de aard van de zaak en de verwachte werkzaamheden vraagt de advocaat/mediator om een voorschotbetaling alvorens de werkzaamheden te beginnen. In sommige gevallen is het mogelijk om een vast bedrag, voor vantevoren overeengekomen werkzaamheden, af te spreken.

Naast het honorarium worden noodzakelijke kosten als griffiegeld (zie www.rechtspraak.nl), deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels e.d. doorbelast aan de cliënt.

Cliënten ontvangen maandelijks een gespecificeerde declaratie voor de verrichte werkzaamheden en voor de bijkomende kosten. Het afgesproken voorschot en de te maken kosten dienen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te worden voldaan.