nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en


Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Informatie over het Coronavirus

Ons kantoor is een nichekantoor gespecialiseerd in het (internationaal) personen - en familierecht en is gevestigd in Amsterdam aan de Overtoom. Onze advocaten en mediators zijn aangesloten bij de specialisatievereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Wij bieden onze diensten aan in de vorm van mediation, collaborative divorce of overlegscheiding, juridisch advies en het voeren en begeleiden van procedures. U kunt ook bij ons terecht voor grensoverschrijdende of internationale kwesties. U kunt bij ons rekenen op een goede én betaalbare aanpak van uw zaak, die wij samen met u bepalen. Wij blijven hierbij onafhankelijk en kritisch en zullen u wijzen op alternatieven waar u mogelijk zelf nog niet aan had gedacht. Wij realiseren ons dat een (echt)scheiding of een andere familierechtelijke kwestie invloed heeft op uw persoonlijke leven en gepaard gaat met emoties en onzekerheid. De belangen van betrokken kinderen spelen daarin vaak een grote rol. Met onze dienstverlening streven wij ernaar dat u, na de oplossing van uw probleem of conflict, de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kunt zien. Indien nodig werken wij samen met andere professionals op het gebied van familiekwesties, zoals fiscalisten, accountants, orthopedagogen, (ontwikkelings)psychologen, pensioendeskundigen en notarissen.

Interculturele scheidingsaanvragen groeit; 32% onwetend over geldende regelgeving

Scheiden in Nederland: sneller, gemakkelijker en goedkoper Den Haag – 6 septe...
Meer actueel

Wie zijn wij

Catelijne Boshouwers is sinds 2007 familierechtadvocaat en scheidingsmediator. Behalve dat zij cliënten als advocaat bijstaat in ”gewone” familierechtelijke kwesties, staat zij (ex)expats bij in uiteenlopende internationale ("cross-border") geschillen. Hieronder vallen bijvoorbeeld internationale echtscheidingen, kwesties omtrent het ouderlijk gezag en alimentatie met internationale aspecten. Catelijne voert regelmatig procedures in het kader van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. Zelf is zij een paar jaar expat geweest in Cambodja door haar werk aldaar voor o.a. het mensenrechtenkantoor van de VN (UNHCHR), wat ook van toegevoegde waarde is gebleken voor haar praktijk.

Met name met het oog op de belangen van de kinderen probeert Catelijne in eerste instantie goede en allesomvattende oplossingen in overleg te bereiken, door middel van mediation, in overleg met de andere advocaat of door een of meerdere 4-gesprekken (cliënten met hun advocaten). Maar als het moet zet zij haar jarenlange proceservaring in om het beste voor haar cliënten te bereiken bij de rechter.

Aangezien Catelijne, naast een juridische, een achtergrond heeft in de GGZ, kan zij als mediator een streepje voor hebben. Haar ervaring met gesprekstechnieken en interventies die de specifieke situatie vragen en compassie met cliënten die in een kritieke fase van hun leven verkeren, weerspiegelt in haar mediations. Cliënten sluiten deze vaak af met het gevoel dat ze de toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

Catelijne heeft de superspecialisatieopleiding van de vereniging van familierechtadvocaten en scheidingsmediators (vFAS) met plezier en goed resultaat afgerond en in 2021 ook de pilot opleiding internationaal familierecht.

Nevenfuncties: Rechter-plaatsvervanger bij het team familie van de rechtbank Rotterdam, bestuurslid Vereniging van Internationale Kinderontvoeringsadvocaten (https://diallawyers.org/nl/), en voorzitter van de focusgroep Zuidoost-Azië van de Stichting Advocaten voor Advocaten (L4L).

Cliënten over Catelijne Boshouwers

Monique Schellekens is sinds 2002 werkzaam als advocaat. Als specialiste in het familierecht houdt Monique zich bezig met echtscheidingen, het beëindigen van samenlevingen, verdelingen van gemeenschap en gezamenlijk eigendom, het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden, ouderschapsplannen, kinder- en partneralimentatie, ouderlijk gezag en aanverwante familierechtelijke kwesties.

Als (collaborative) advocaat en mediator is het doel van Monique om mensen te begeleiden bij het op een goede en respectvolle manier uit elkaar gaan. Daarbij past het zoeken naar creatieve mogelijkheden zodat voor en door cliënten uiteindelijk een bevredigende regeling kan worden bereikt. Door middel van haar gespecialiseerde juridische kennis en inzicht in mensen, werkt Monique aan duurzame oplossingen waar haar cliënten nu én ook na jaren nog met tevredenheid op kunnen terugkijken. Met een jarenlange proceservaring en up to date kennis van de rechtspraak staat Monique haar cliënten, ook als het komt tot een gerechtelijke procedure, op een gedreven en professionele wijze bij.

Monique is lid van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en als Collaborative Divorce Lawyer lid van de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Tevens is zij registermediator bij de Mediatorsfedaratie Nederland (MfN) en lid van de Vereniging voor Familie en Jeugdrecht (FJR), van de Nederlandse Mediatorsverening (NMv) en van de Vereniging Mediators Noord-Holland (VMNH).

Monique is mede-oprichter van Scheidingscafé020.

Monique werkt waar nodig samen met andere professionals zoals belastingadviseurs, financieel planners, kinder-/pubercoaches, psychologen en pedagogen vanuit een netwerk dat zij in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Daarnaast is zij opgeleid tot NLP Master. NLP (neuro-linguistisch programmeren) gaat over effectief communiceren. Oftewel: hoe breng je je boodschap over en bereik je je doel? Zeker in de familierechtpraktijk komen de NLP-vaardigheden goed van pas.

Cliënten over Monique Schellekens

Agnes Spoormans is in 2003 als advocaat binnen het familierecht gaan werken. De eerste jaren was dat in Den Haag, waar zij ook verschillende cassatiezaken succesvol behandeld heeft bij de Hoge Raad. Vervolgens is zij in Amsterdam bij een gerenommeerd ondernemingsrechtkantoor als familierechtspecialist aan de slag gegaan en hield zij zich met name bezig met de (financieel) ingewikkeldere scheidingen van ondernemers, DGA’s, expats, en (zelfstandig) beroepsbeoefenaren, zoals medisch specialisten, consultants en accountants. Zij heeft de verschillende specialisatieopleidingen voor familierecht en mediation met veel plezier en succes afgerond. Agnes is lid en geregistreerd scheidingsmediator van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en registermediator bij de Mediatorsfedaratie Nederland (MfN). Verder is zij als Collaborative Divorce Lawyer actief en lid van de Vereniging van Collaborative Professionals.

Agnes is enorm gedreven om haar jarenlange kennis en ervaring binnen BSS in te zetten voor duurzame oplossingen voor haar cliënten. Hoewel zij stevige proceservaring heeft, heeft het haar voorkeur om haar cliënten in onderling overleg tot een oplossing te laten komen. Zelf kind van gescheiden ouders en moeder van vier jonge kinderen, is Agnes overtuigd van het belang om met elkaar in gesprek te blijven. Vanuit haar specialistische kennis geeft zij haar cliënten op een heldere wijze de voor hen relevante juridische kaders en inzichten, zodat zij vervolgens ook zelf kunnen werken aan oplossingen. Met haar mensenkennis, analytische inzicht en gevoel voor emoties bewaakt en faciliteert Agnes dit proces zodat binnen een redelijke termijn tot een totaaloplossing wordt gekomen, waarmee beide partijen tevreden kunnen zijn. Dit doet zij veel in situaties waarbij partijen hun relatie beëindigen en uit elkaar gaan, maar ook bij de start van een nieuwe fase, als er bijvoorbeeld een samenlevingscontract of huwelijksvoorwaarden opgesteld of gewijzigd moeten worden, of bij andere familierechtelijke discussies.

Agnes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten
de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht, Collaborative divorce, Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, Internationaal privaatrecht, Mediation, Ouderschap en erkenning.
Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

 

Cliënten over Agnes Spoormans

Advocaat en mediator

Alle advocaten zijn bij ons tevens mediator. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor geschillen waar  u samen (met uw ex-partner) in goed overleg uit wil komen, maar ook voor zaken waarbij dat helaas niet lukt en u ieder een eigen advocaat nodig heeft. Omdat wij allemaal zowel advocaat als mediator zijn, kunnen wij ook in overlegsituaties het hele proces voor u begeleiden en afronden. In tegenstelling tot vele andere mediators, geven wij u gedurende en na het mediationtraject ook specialistische juridische bijstand, waardoor u zeker weet dat de oplossingen die u kiest, juridisch houdbaar en reëel zijn en u bovendien na afloop geen andere advocaat meer nodig heeft om tot uitvoering van de afspraken te kunnen komen.

Mediation

Mediation gaat uit van de bereidheid van beide betrokken partijen om samen tot oplossingen te komen. Het samen bereiken van een oplossing is vaak bevredigender (en goedkoper) dan een beslissing van de rechter. De onafhankelijke en neutrale mediator zal beide partijen informeren over de zakelijke en juridische aspecten en mogelijkheden. Hierbij betrekt de mediator ook de emotionele kanten van de zaak en de belangen van de kinderen. De mediator neemt geen beslissingen en geeft geen oplossingen. Dat doen de partijen zelf en samen, onder begeleiding van de mediator. Belangrijk aspect van mediation is de huidige relatie en wijze van communiceren van partijen. Problemen en conflicten uit het verleden en heden worden omgezet in afspraken voor de toekomst, om op een acceptabele en constructieve wijze (met elkaar) verder te kunnen. Zeker als ex-partners kinderen hebben, is dit van essentieel belang. Door de aanwezigheid van kinderen zullen ex-partners immers als ouders altijd aan elkaar verbonden blijven. In mediation wordt, uitgaande van deze verbinding, gezocht naar een goede regeling voor alle betrokkenen.

Advocatuur en Collaborative Divorce

Mocht mediation voor u of uw probleem geen mogelijkheid zijn, dan kunt u ons als advocaat inschakelen om uw persoonlijke belangen te behartigen en individuele rechtsbijstand te verlenen. In veel gevallen zal de andere partij ook een eigen advocaat hebben ingeschakeld of inschakelen. Dit betekent niet automatisch dat er een vervelende strijd zal ontstaan en dat het altijd tot een gerechtelijke procedure zal komen. Indien mogelijk zullen wij als advocaat proberen, in overleg met de andere partij of zijn/haar advocaat, een oplossing te bereiken voor het gerezen probleem of conflict. Als beide partijen wel aan een gezamenlijke oplossing willen werken, maar door kennisverschil of een ander ongelijkheid mediation niet de aangewezen route is, dan is een overlegscheiding / collaborative divorce veelal de aangewezen route. Beide partijen hebben daarbij hun eigen collaborative advocaat om één op één mee te overleggen en die hun belang behartigt, maar de betrokken professionals verbinden zich allemaal om samen een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is en om niet naar de rechter te gaan.  Mocht overleg en onderhandeling helemaal niet mogelijk zijn of niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan het vragen van een oordeel van de rechter onvermijdelijk zijn. Als ervaren advocaten beschikken wij over de expertise en kennis om u  in de gerechtelijke procedure adequaat te vertegenwoordigen.

Zo vindt u ons

Vanaf Amsterdam CS Tram 1: halte Rhijnvis Feithstraat (Overtoom) Tram 17: halte Surinameplein, 5 minuten lopen richting centrum, Overtoomse sluis over Kostverlorenvaart.

Vanaf de A10 Afslag S 106 richting Overtoomseveld.

Betaald parkeren is mogelijk aan de Overtoom, aan de Amstelveenseweg (nabij ingang Vondelpark) of nabij het Surinameplein.