nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en


Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Klanttevredenheid

Boshouwers Schellekens Spoormans zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Mocht het onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening, dan kunt u ons hiervan in kennis stellen. U kunt uw bezwaar eerst voorleggen aan uw eigen advocaat. Mocht u er samen toch niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot een andere advocaat van ons kantoor, die als klachtenfunctionaris zal fungeren.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijke reactie op uw klacht tegemoet zien. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een vaste procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling.