nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en


Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag

Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag Voor draagmoederschap en voor gezinnen met meer dan twee ouders komt binnenkort nieuwe wetgeving. Dat hebben minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar buiten gebracht. Ook moeten kinderen via een zogenaamd draagmoederregister kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn.
Lees meer op verder-online.nl

Gevolgen van een harde Brexit per 29 maart 2019

Een harde Brexit per 29 maart 2019 is nog geen werkelijkheid maar komt steeds dichterbij. Deze zal zeker gevolgen hebben voor de geldigheid en werking van de Europese regelgeving tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de bevoegdheid van de rechter in echtscheidingszaken en zaken die het ouderlijk gezag van kinderen betreffen (de Brussel II bis Verordening) en alimentatiezaken (de Alimentatieverordening), maar ook aan beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld een internationaal contactverbod (Verordening inzake beschermingsmaatregelen). Ook kan men denken aan de regelgeving inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen over de Brits/Nederlandse grens heen, welke zal worden bemoeilijkt. Op veel terreinen zullen er internationale verdragen zijn die de samenwerking tussen Nederland en het VK blijven regelen. In die zin zal er dus een vangnet zijn voor de ontstane situatie. Maar dit vangnet kan de juridische werkelijkheid wel wijzigen. Blijf hierop bedacht en win op tijd advies in! BSS Familierecht kan u daarbij van dienst zijn.

Lunchvergadering met TICAP (Turkse platform voor internationale kinderontvoering) bij BSS Familierecht in Amsterdam

Op 15 februari 2019 hadden Titia Coppes and Catelijne Boshouwers, bestuursleden van de vereniging van internationale kinderontvoeringsadvocaten (DIAL) een lunchvergadering met de Turkse internationaal familierechtadvocaat en oprichter van het Turkse platform voor internationale kinderontvoeringszaken (TICAP): de heer Bariş Kaşka. We bespraken onder andere de implementatie van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 door de rechtbanken in Turkije, de mogelijkheid voor een centrale rechtbank voor kinderontvoeringszaken (op dit moment niet het geval), de kennis en het bewustzijn van het Verdrag onder Turkse familierechtadvocaten en de inzet van (cross border) mediation in kinderontvoeringszaken en in andere internationale gezagskwesties. Een erg interessante en leuke bijeenkomst!

Rechter richt zich in uitspraak tot zoon en legt afwijzing verzoek om bij vader te wonen uitstekend uit

In deze Uitspraak van de rechtbank Noord-Holland getuigt de rechter van een uiterst scherpe analyse van de problematiek tussen de ouders en de gevolgen daarvan voor hun kinderen, in het bijzonder de zoon die aangeeft te willen gaan wonen bij vader.

Op een bijzondere wijze richt de rechter zich in de uitspraak tot de zoon en legt heel precies uit waarom de ‘gewenste’ verhuizing naar vader de zoon niet gaat brengen waar hij ten diepste naar verlangt: een normale relatie tussen zijn gescheiden ouders, twee volwassenen die samen opkomen voor zijn belang.

De rechter durft de vinger exact op de zere plek te leggen. Vragen om de verhuizing is een zoveelste poging van het kind om de problemen tussen de ouders op te lossen. Door dit af te wijzen en daarbij de zorgvuldige uitleg te geven zoals de rechter heeft gedaan, zien deze deze ouders (en anderen in dezelfde situatie) hopelijk in wat het effect van hun eigen gedrag is op hun kind(eren) en hoe kinderen problemen proberen op te lossen in plaats van de ouders zelf. De zoon zal zich zeker gehoord en gezien voelen door de rechter, ook al wijst de rechter de verhuizing naar vader af. De rechter komt immers op voor de belangen van deze jongen, waar de ouders dit onvoldoende hebben gedaan.

Voorkom dit soort problemen door bij de scheiding onder begeleiding van een mediator goede afspraken te maken!

 

Dag van de Scheiding 2018

BSS Familierecht in Amsterdam opent op vrijdag 14 september 2018 haar deuren tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers tussen 09.00u en 15.00u vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediators van dit kantoor en kosteloos meer informatie krijgen over scheiden.

De ‘Dag van de Scheiding’ is door de Nederlandse Vereniging van Familierecht – en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) in het leven geroepen. Met de dag wil de vereniging landelijk aandacht vragen voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Het doel van de vFAS is het verbeteren van het proces rondom scheidingen, zodat partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan. Ook BSS Familierecht onderschrijft dit doel en doet daarom mee aan de Dag van de Scheiding.

BSS Familierecht is gevestigd aan de Overtoom 538 in Amsterdam en op vrijdag 14 september 2018 geopend van 09.00u tot 15.00u. Kijk op onze website: BSS Familierecht.

Geïnteresseerden wordt verzocht vooraf telefonisch contact op te nemen om een afspraak in te plannen voor een informatief gesprek. Het kantoor is te bereiken op nummer 020-61876430. U kunt aangeven dat u belt voor de Dag van de Scheiding.

De bijna duizend advocaten en mediators die lid zijn van de vFAS, zijn gespecialiseerd advocaat en scheidingsmediator. Zij beschikken over actuele juridische kennis op het gebied van onder meer alimentatie, huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en ouderschapsplannen. De aan de vFAS verbonden advocaten/mediators onderscheiden zich door: kennis (o.a. een aanvullende driejarige specialistische vFAS-opleiding), kwaliteit (minimaal vijf jaar ervaring als advocaat) en specialisatie (o.a. jaarlijkse verplichte bijscholing).

Meer weten over de Dag van de Scheiding? Kijk op www.dagvandescheiding.nl

 

Niet eens over verhuizing kind?

In beginsel moet de ouder bij wie het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft in de gelegenheid zijn om elders een bestaan op te bouwen en, samen met het kind, te verhuizen. Toch is verhuizing niet altijd zo maar mogelijk.  Lees verder

Nederlandse rechter gaat niet over teruggeleiding van naar India ontvoerde peuter

Als kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of achtergehouden in een ander land wordt dit onder omstandigheden als ontvoering aangemerkt in het kader van het Haags Kinderontvoeringsverdrag (hierna: het Verdrag). Als de achtergebleven ouder de rechter verzoekt het kind te doen terugkeren naar Nederland, dan dient een verzoek daartoe te worden gedaan in het land waar het kind zich na de ontvoering bevindt. Hier zijn echter uitzonderingen op mogelijk. Zo besliste de rechtbank Den Haag in een drietal zaken in 2016 en 2017 dat het verzoek in Nederland kan worden ingediend als (1) het kind is ontvoerd naar een land dat geen partij is bij het Verdrag, als (2) het onmogelijk is om in het land waar het kind is een snelle , met het Verdrag vergelijkbare teruggeleidingsprocedure te voeren, en als (3) de zaak voldoende is verbonden met de Nederlandse rechtssfeer. Ook in het geval van de minderjarige meisje Insiya dat op 29 september 2016 door haar vader naar India werd gebracht, achtte de rechtbank Den Haag zich op bovenstaande gronden bevoegd te oordelen over het door de moeder gedane verzoek en gelastte de onmiddellijke teruggeleiding van Insiya naar Nederland Rechtbank Den Haag 22 december 2017: ECLI:NL:RBDHA:2017:15521 . Lees verder