nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en


Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

Nieuwe regels partneralimentatie per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wijzigen de regels voor partneralimentatie. De tot dan geldende termijn is maximaal 12 jaar (behalve bij een huwelijk korter dan 5 jaar en indien daaruit geen kinderen zijn geboren). Deze maximale termijn van 12 jaar blijft gelden voor al bestaande alimentatieverplichtingen. Worden er echter ná 1 januari 2020 alimentatieverplichtingen vastgesteld (ofwel in een convenant na overleg of mediaton, ofwel door de rechter) dan is daarop de nieuwe wetgeving van toepassing. De hoofdregel is dat de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk wordt, met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, die te maken hebben met -een combinatie van- 1) huwelijken met een duur van meer dan 15 jaar 2) de leeftijd van de alimentatiegerechtigde (ouder dan 50) en 3) de tijd dat de alimentatiegerechtigde nog verwijderd is van de AOW-gerechtigde (pensioenleeftijd). Vraag op tijd advies aan een gespecialiseerde familierechtadvocaat en/of familiemediator over de nieuwe regels en over de vraag of het zinvol is om vóór eind 2019 of juist ná 1 januari 2020 een procedure te starten, mocht u zich in een scheidingssituatie bevinden of uw samenwoning geëindigd zijn en u heeft een partneralimentatieverplichting opgenomen in uw samenlevingscontract. BSS Familierecht kan u hierbij van dienst zijn!

Waarom vFAS-advocaten ook gaan staken

Waarom vFAS-advocaten ook gaan staken De gesubsidieerde rechtshulp staat in Nederland op de tocht, vindt de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Ze gaan daarom staken gedurende de eerste twee weken van januari 2020. Ze sluiten zich hiermee aan bij de strafrechtadvocaten, die eerder aankondigden het werk in die periode stil te zullen leggen.
Lees meer op verder-online.nl

Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag

Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag Voor draagmoederschap en voor gezinnen met meer dan twee ouders komt binnenkort nieuwe wetgeving. Dat hebben minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar buiten gebracht. Ook moeten kinderen via een zogenaamd draagmoederregister kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn.
Lees meer op verder-online.nl

Gevolgen van een harde Brexit per 29 maart 2019

Een harde Brexit per 29 maart 2019 is nog geen werkelijkheid maar komt steeds dichterbij. Deze zal zeker gevolgen hebben voor de geldigheid en werking van de Europese regelgeving tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de bevoegdheid van de rechter in echtscheidingszaken en zaken die het ouderlijk gezag van kinderen betreffen (de Brussel II bis Verordening) en alimentatiezaken (de Alimentatieverordening), maar ook aan beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld een internationaal contactverbod (Verordening inzake beschermingsmaatregelen). Ook kan men denken aan de regelgeving inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen over de Brits/Nederlandse grens heen, welke zal worden bemoeilijkt. Op veel terreinen zullen er internationale verdragen zijn die de samenwerking tussen Nederland en het VK blijven regelen. In die zin zal er dus een vangnet zijn voor de ontstane situatie. Maar dit vangnet kan de juridische werkelijkheid wel wijzigen. Blijf hierop bedacht en win op tijd advies in! BSS Familierecht kan u daarbij van dienst zijn.

Lunchvergadering met TICAP (Turkse platform voor internationale kinderontvoering) bij BSS Familierecht in Amsterdam

Op 15 februari 2019 hadden Titia Coppes and Catelijne Boshouwers, bestuursleden van de vereniging van internationale kinderontvoeringsadvocaten (DIAL) een lunchvergadering met de Turkse internationaal familierechtadvocaat en oprichter van het Turkse platform voor internationale kinderontvoeringszaken (TICAP): de heer Bariş Kaşka. We bespraken onder andere de implementatie van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 door de rechtbanken in Turkije, de mogelijkheid voor een centrale rechtbank voor kinderontvoeringszaken (op dit moment niet het geval), de kennis en het bewustzijn van het Verdrag onder Turkse familierechtadvocaten en de inzet van (cross border) mediation in kinderontvoeringszaken en in andere internationale gezagskwesties. Een erg interessante en leuke bijeenkomst!

Verandert scheiden in 2019?

Verandert scheiden in 2019? Een verhoging van de alimentatie, een nieuwe regeling over pensioenverdeling én een verlaging van het aantal jaren dat partneralimentatie moet worden betaald: dit zijn de drie belangrijkste - te verwachten - veranderingen in het komend jaar.
Lees meer op verder-online.nl