nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Vrouwen niet per definitie financieel achteruit na scheiding

Vrouwen niet per definitie financieel achteruit na scheiding Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de emancipatie van vrouwen en hun positie in de maatschappij. Het komt nog regelmatig voor dat mannen een hoger salaris hebben. Zij werken vaak fulltime, terwijl vrouwen vaker een parttimebaan combineren met het huishouden en het zorgen voor de kinderen. Dat maakt het voor vrouwen doorgaans lastiger economisch zelfstandig te zijn. Hoe zit dat eigenlijk wanneer je gaat scheiden?
Lees meer op verder-online.nl

‘Denk aan de grafrechten als u uit elkaar gaat!’

‘Denk aan de grafrechten als u uit elkaar gaat!’ Wie uit elkaar gaat en kinderen heeft, maakt verplicht een ouderschapsplan. Hierin staat hoe de ouders hun ouderschap na de scheiding samen vorm gaan geven. Denk aan wie wat voor de kinderen betaalt en wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Maar soms wordt niet aan de overleden kinderen gedacht. Nicole Pelser kan erover meepraten; als moeder heeft ze niks te zeggen over het graf van haar overleden dochtertje. Ze wil graag andere ouders waarschuwen.
Lees meer op verder-online.nl

Indexering partner- en kinderalimentatie per 1 januari 2020:

Het indexeringspercentage 2020 voor de partner- en kinderalimentatie bedraagt 2.5%. Dit percentage dient u met ingang van 1 januari 2020 te betalen bovenop het al bestaande bedrag. U kunt het totale bedrag berekenen door het maandelijkse bedrag dat u in 2019 betaalde te vermenigvuldigen met 1,025 (bedrag 2019 x 1,025).

Nieuwe regels partneralimentatie per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wijzigen de regels voor partneralimentatie. De tot dan geldende termijn is maximaal 12 jaar (behalve bij een huwelijk korter dan 5 jaar en indien daaruit geen kinderen zijn geboren). Deze maximale termijn van 12 jaar blijft gelden voor al bestaande alimentatieverplichtingen. Worden er echter ná 1 januari 2020 alimentatieverplichtingen vastgesteld (ofwel in een convenant na overleg of mediaton, ofwel door de rechter) dan is daarop de nieuwe wetgeving van toepassing. De hoofdregel is dat de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk wordt, met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, die te maken hebben met -een combinatie van- 1) huwelijken met een duur van meer dan 15 jaar 2) de leeftijd van de alimentatiegerechtigde (ouder dan 50) en 3) de tijd dat de alimentatiegerechtigde nog verwijderd is van de AOW-gerechtigde (pensioenleeftijd). Vraag op tijd advies aan een gespecialiseerde familierechtadvocaat en/of familiemediator over de nieuwe regels en over de vraag of het zinvol is om vóór eind 2019 of juist ná 1 januari 2020 een procedure te starten, mocht u zich in een scheidingssituatie bevinden of uw samenwoning geëindigd zijn en u heeft een partneralimentatieverplichting opgenomen in uw samenlevingscontract. BSS Familierecht kan u hierbij van dienst zijn!

Waarom vFAS-advocaten ook gaan staken

Waarom vFAS-advocaten ook gaan staken De gesubsidieerde rechtshulp staat in Nederland op de tocht, vindt de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Ze gaan daarom staken gedurende de eerste twee weken van januari 2020. Ze sluiten zich hiermee aan bij de strafrechtadvocaten, die eerder aankondigden het werk in die periode stil te zullen leggen.
Lees meer op verder-online.nl

Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag

Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag Voor draagmoederschap en voor gezinnen met meer dan twee ouders komt binnenkort nieuwe wetgeving. Dat hebben minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar buiten gebracht. Ook moeten kinderen via een zogenaamd draagmoederregister kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn.
Lees meer op verder-online.nl

Gevolgen van een harde Brexit per 29 maart 2019

Een harde Brexit per 29 maart 2019 is nog geen werkelijkheid maar komt steeds dichterbij. Deze zal zeker gevolgen hebben voor de geldigheid en werking van de Europese regelgeving tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de bevoegdheid van de rechter in echtscheidingszaken en zaken die het ouderlijk gezag van kinderen betreffen (de Brussel II bis Verordening) en alimentatiezaken (de Alimentatieverordening), maar ook aan beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld een internationaal contactverbod (Verordening inzake beschermingsmaatregelen). Ook kan men denken aan de regelgeving inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen over de Brits/Nederlandse grens heen, welke zal worden bemoeilijkt. Op veel terreinen zullen er internationale verdragen zijn die de samenwerking tussen Nederland en het VK blijven regelen. In die zin zal er dus een vangnet zijn voor de ontstane situatie. Maar dit vangnet kan de juridische werkelijkheid wel wijzigen. Blijf hierop bedacht en win op tijd advies in! BSS Familierecht kan u daarbij van dienst zijn.

Lunchvergadering met TICAP (Turkse platform voor internationale kinderontvoering) bij BSS Familierecht in Amsterdam

Op 15 februari 2019 hadden Titia Coppes and Catelijne Boshouwers, bestuursleden van de vereniging van internationale kinderontvoeringsadvocaten (DIAL) een lunchvergadering met de Turkse internationaal familierechtadvocaat en oprichter van het Turkse platform voor internationale kinderontvoeringszaken (TICAP): de heer Bariş Kaşka. We bespraken onder andere de implementatie van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 door de rechtbanken in Turkije, de mogelijkheid voor een centrale rechtbank voor kinderontvoeringszaken (op dit moment niet het geval), de kennis en het bewustzijn van het Verdrag onder Turkse familierechtadvocaten en de inzet van (cross border) mediation in kinderontvoeringszaken en in andere internationale gezagskwesties. Een erg interessante en leuke bijeenkomst!