nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag

Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag Voor draagmoederschap en voor gezinnen met meer dan twee ouders komt binnenkort nieuwe wetgeving. Dat hebben minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar buiten gebracht. Ook moeten kinderen via een zogenaamd draagmoederregister kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn.
Lees meer op verder-online.nl

Gevolgen van een harde Brexit per 29 maart 2019

Een harde Brexit per 29 maart 2019 is nog geen werkelijkheid maar komt steeds dichterbij. Deze zal zeker gevolgen hebben voor de geldigheid en werking van de Europese regelgeving tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de bevoegdheid van de rechter in echtscheidingszaken en zaken die het ouderlijk gezag van kinderen betreffen (de Brussel II bis Verordening) en alimentatiezaken (de Alimentatieverordening), maar ook aan beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld een internationaal contactverbod (Verordening inzake beschermingsmaatregelen). Ook kan men denken aan de regelgeving inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen over de Brits/Nederlandse grens heen, welke zal worden bemoeilijkt. Op veel terreinen zullen er internationale verdragen zijn die de samenwerking tussen Nederland en het VK blijven regelen. In die zin zal er dus een vangnet zijn voor de ontstane situatie. Maar dit vangnet kan de juridische werkelijkheid wel wijzigen. Blijf hierop bedacht en win op tijd advies in! BSS Familierecht kan u daarbij van dienst zijn.

Lunchvergadering met TICAP (Turkse platform voor internationale kinderontvoering) bij BSS Familierecht in Amsterdam

Op 15 februari 2019 hadden Titia Coppes and Catelijne Boshouwers, bestuursleden van de vereniging van internationale kinderontvoeringsadvocaten (DIAL) een lunchvergadering met de Turkse internationaal familierechtadvocaat en oprichter van het Turkse platform voor internationale kinderontvoeringszaken (TICAP): de heer Bariş Kaşka. We bespraken onder andere de implementatie van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 door de rechtbanken in Turkije, de mogelijkheid voor een centrale rechtbank voor kinderontvoeringszaken (op dit moment niet het geval), de kennis en het bewustzijn van het Verdrag onder Turkse familierechtadvocaten en de inzet van (cross border) mediation in kinderontvoeringszaken en in andere internationale gezagskwesties. Een erg interessante en leuke bijeenkomst!

Verandert scheiden in 2019?

Verandert scheiden in 2019? Een verhoging van de alimentatie, een nieuwe regeling over pensioenverdeling én een verlaging van het aantal jaren dat partneralimentatie moet worden betaald: dit zijn de drie belangrijkste - te verwachten - veranderingen in het komend jaar.
Lees meer op verder-online.nl

Partneralimentatie in 2020 van twaalf naar vijf jaar

Partneralimentatie in 2020 van twaalf naar vijf jaar De Tweede Kamer wil de maximale termijn voor partneralimentatie terugbrengen van twaalf naar vijf jaar. Het huidige wetsvoorstel herziening partneralimentatie ligt er inmiddels al meer dan drie jaar, maar het lijkt er nu toch echt op dat het er definitief doorkomt. De initiatiefwet (van VVD, D’66 en PVDA) krijgt in elk geval steun van GroenLinks, PVV en SP. Daarmee is er dus een meerderheid in de Kamer voor de wijziging.
Lees meer op verder-online.nl