nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Gevolgen van een harde Brexit per 29 maart 2019

Een harde Brexit per 29 maart 2019 is nog geen werkelijkheid maar komt steeds dichterbij. Deze zal zeker gevolgen hebben voor de geldigheid en werking van de Europese regelgeving tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de bevoegdheid van de rechter in echtscheidingszaken en zaken die het ouderlijk gezag van kinderen betreffen (de Brussel II bis Verordening) en alimentatiezaken (de Alimentatieverordening), maar ook aan beschermingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld een internationaal contactverbod (Verordening inzake beschermingsmaatregelen). Ook kan men denken aan de regelgeving inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen over de Brits/Nederlandse grens heen, welke zal worden bemoeilijkt. Op veel terreinen zullen er internationale verdragen zijn die de samenwerking tussen Nederland en het VK blijven regelen. In die zin zal er dus een vangnet zijn voor de ontstane situatie. Maar dit vangnet kan de juridische werkelijkheid wel wijzigen. Blijf hierop bedacht en win op tijd advies in! BSS Familierecht kan u daarbij van dienst zijn.