nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Raad van State uiterst kritisch over wetsvoorstel partneralimentatie

© raadvanstate

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een uiterst kritisch advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel tot herziening van het stelsel van partneralimentatie. Dat voorstel zou de partneralimentatie regeling eerlijker, eenvoudiger en begrijpelijker moeten maken, maar dat lijkt niet het geval.

Kernpunten van het wetsvoorstel zijn:

  1. een wijziging van de grondslag (van wederzijdse verzorging en huwelijkse welvaart naar afgenomen verdiencapaciteit door het huwelijk):
  2. een verkorting van de alimentatieduur (kort gezegd van maximaal 12 naar 5 jaar);
  3. een wijziging in de berekeningssystematiek en wijzigingsmogelijkheden (van maatwerk en flexibiliteit naar forfaitaire tabellen met zeer beperkte afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden) en
  4. invoering van contractsvrijheid, waarmee het mogelijk wordt bij aanvang van het huwelijk ieder recht op partneralimentatie voor de toekomst uit te sluiten.

De afdeling schrijft -naar mijn mening terecht- dat het wetsvoorstel uitgaat van een situatie die helaas nog ver verwijderd is van de werkelijkheid. De huidige werkelijkheid is er namelijk allerminst een, waarin partners doordachte gecalculeerde keuzes maken en er gelijkwaardigheid op de arbeidsmarkt bestaat tussen mannen en vrouwen. Mede daardoor zal het wetsvoorstel tot vele schrijnende situaties leiden. Ook de beoogde simpelheid van het nieuwe systeem wordt niet onderschreven door de Afdeling. Grote vrees is dan ook dat doorzetting van dit wetsvoorstel alsnog aanleiding zal zijn tot vele gerechtelijke procedures over de partneralimentatie. Uit de eerste reactie van de initiatiefnemers op het voorstel  blijkt jammer genoeg dat zij vooralsnog niet van plan zijn om met de concrete adviezen van de Afdeling aan de slag te gaan.

Samenvatting van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Voor meer informatie over dit wetsvoorstel of over andere aspecten van alimentatie, neem contact met ons op.