nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Samenwonen nieuwe stijl: Alimentatieplicht eindigt al tijdens LAT fase

 

Gerechtshof Arnhem Leeuwarden oordeelt dat ook LAT-en, als samenwonen kan kwalificeren en de alimentatieplicht van de ex-echtgenoot kan doen eindigen.

© Diego Vito Cervo | Dreamstime

© Diego Vito Cervo | Dreamstime

 

Volgens de huidige wetgeving moeten ex-echtgenoten ook na het einde van hun huwelijk voor elkaar blijven zorgen, in die zin dat als de ene niet genoeg verdient om voor zichzelf te zorgen, de andere partneralimentatie moet betalen. Zodra de alimentatieontvanger met een ander trouwt, wordt die nieuwe echtgenoot verzorgingsplichtig en eindigt de verzorgings- en dus de alimentatieplicht voor de eerste (inmiddels ex-) echtgenoot. Om misbruik tegen te gaan, heeft de wetgever bepaald dat ook bij ‘samenwonen als waren zij gehuwd’ de alimentatieplicht van de ex-echtgenoot eindigt. 

 

Omdat het eindigen van de alimentatieplicht onomkeerbaar is, zijn in de jurisprudentie 5 strenge eisen ontwikkeld waaraan allemaal voldaan moet zijn, wil er sprake zijn van ‘samenwonen als waren zij gehuwd’:

  1. de relatie moet duurzaam zijn
  2. de relatie moet een affectief karakter hebben
  3. er moet sprake zijn van wederzijdse verzorging
  4. er moet sprake zijn van samenwoning
  5. er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding

In de praktijk blijkt het erg lastig om het bestaan van alle vijf de vereisten te bewijzen, zelf met de inschakeling van onderzoeks-/detectivebureaus.

Een eerste handreiking die is gedaan vanuit de rechtspraak naar de betalende ex-echtgenoot, is dat er steeds vaker iets gedaan wordt met de bewijslastverdeling. De bewijslast kan in bepaalde gevallen worden omgedraaid (de ‘samenwoner’ moet dan bewijzen dat niet aan alle vijf de vereisten is voldaan), of de rechter neemt voorshands aan dat het bewijs geleverd is en de samenwoner mag daartegen dan tegenbewijs leveren (de samenwoner hoeft het vermoeden dan alleen te ontzenuwen wat makkelijker is dan zelf het bewijs te moeten leveren dat aan de vereisten níet is voldaan).

Het Gerechtshof Arnhem –Leeuwarden geeft nu met zijn uitspraak ECLI:NL:GHARL:2016:4501 een volgende handreiking richting die betalende ex-echtgenoot: Ook als er nog 2 woningen zijn die afzonderlijk gebruikt worden, maar er wel veel tijd samen wordt doorgebracht, oftewel in een LAT situatie (Living Apart Together) kan volgens de huidige tijdsgeest gesproken worden over ‘samenwonen’ (vereiste 4) en kan dus aan alle vereisten voor het definitief eindigen van de alimentatieplicht voldaan zijn.

“Het hof betrekt bij zijn oordeel dat het in het huidige tijdsgewricht, waarin echtelieden ook niet meer jegens elkaar verplicht zijn tot samenwoning, in het algemeen zeer wel mogelijk is dat personen die een duurzame affectieve relatie met elkaar onderhouden en die samenleven als waren zij gehuwd in de zin van artikel 1:160 BW, kiezen voor een invulling van hun dagelijkse leven waarbij zij niet iedere dag en nacht met elkaar doorbrengen en waarbij zij niet alle financiële middelen met elkaar delen. “

In de casus waar het Hof over moest oordelen, stond vast dat de vrouw een aantal dagen per week in haar eigen woning verbleef en een aantal dagen per week in de woning van haar nieuwe geliefde, als ook dat het leven van de vrouw en haar nieuwe liefde sociaal en financieel niet geheel maar wel behoorlijk verweven waren. Een feitelijke situatie die tegenwoordig -vooral ook bij samengestelde gezinnen- veel voorkomt. Opletten dus!

Voor meer informatie over deze en andere familierechtelijke onderwerpen zijn wij graag bereikbaar per telefoon of e-mail.