nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Is de vrouw voor de helft draagplichtig voor een door de man aangegane geldlening met betrekking tot zijn advocaatkosten?

alimentatie-aftrekbaar

Indien partijen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen dan dienen alle goederen en schulden die zich op de peildatum in de gemeenschap bevinden verdeeld te worden ingeval van echtscheiding.

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld: “Dient de lening voor mijn advocaatkosten ook verdeeld te worden, zodat mijn ex-partner daaraan de helft moet bijdragen?”.

Lagere rechters hadden eerder geoordeeld dat dit inderdaad het geval was. Was de schuld aangegaan vóór de peildatum (indiening echtscheidingsverzoek sinds 2012), dan valt een dergelijke lening (schuld) immers in de gemeenschap.

De Hoge Raad heeft echter in een uitspraak van 22 april 2016 anders geoordeeld.Een gemeenschap van goederen dient weliswaar door twee gedeeld te worden, maar er bestaan uitzonderingen op deze regel. Er zijn wettelijke uitzonderingen, maar er kan ook sprake zijn van “uitzonderlijke omstandigheden”. De Hoge Raad vond de beslissingen van de lagere rechters niet voldoende gemotiveerd dan wel niet begrijpelijk, omdat het gebruikelijk is in echtscheidingszaken de proceskosten te compenseren, in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen en we zijn dus in afwachting van een nieuwe beslissing.

(Hoge Raad 22-04-2016, ECLI:NL:HR:2016:723)