nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(extra bespreeklocatie)


en

Amsterdam

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43


Nijmegen

Kerkenbos 1037

6546 BB Nijmegen

(bespreeklocatie)

De zorgplicht van een advocaat: geen preek voor eigen parochie maar een waarschuwing tegen snelle en easy (internet)scheidingen!

De Rechtbank Den Haag heeft het recent weer eens bevestigd in haar beschikking van 2 november 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:13199): een advocaat die optreedt voor twee partijen in een echtscheidingsprocedure heeft een verregaande zorgplicht en is aansprakelijk voor de schade wanneer deze zorgplicht niet (voldoende) is nagekomen. Indien de advocaat twee partijen bijstaat in bijvoorbeeld een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, behartigt hij /zij de belangen van beide partijen, en dient hij/zij zich ervan te vergewissen dat beiden de financiële afwikkeling van de scheiding en de inhoud van het te ondertekenen echtscheidingsconvenant goed begrijpen en dat zij met die inhoud  daadwerkelijk instemmen. Deze verplichting bestaat óók wanneer cliënten hebben aangegeven dat de advocaat het convenant -dat zij bijvoorbeeld zelf al hebben opgesteld- “niet meer inhoudelijk hoeft te toetsen”.  Deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag is geheel in lijn met de ontwikkelde  tuchtrechtspraak van de Raad en het Hof van Discipline.  Voor de advocaat-mediator cq voor mediation gelden soortgelijke eisen!