nmi1 fas
orde

Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

en


Overtoom 538hs

1054LL Amsterdam

020 618 76 43

Niet eens over verhuizing kind?

In beginsel moet de ouder bij wie het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft in de gelegenheid zijn om elders een bestaan op te bouwen en, samen met het kind, te verhuizen. Toch is verhuizing niet altijd zo maar mogelijk.  Lees verder

Nederlandse rechter gaat niet over teruggeleiding van naar India ontvoerde peuter

Als kinderen ongeoorloofd worden overgebracht of achtergehouden in een ander land wordt dit onder omstandigheden als ontvoering aangemerkt in het kader van het Haags Kinderontvoeringsverdrag (hierna: het Verdrag). Als de achtergebleven ouder de rechter verzoekt het kind te doen terugkeren naar Nederland, dan dient een verzoek daartoe te worden gedaan in het land waar het kind zich na de ontvoering bevindt. Hier zijn echter uitzonderingen op mogelijk. Zo besliste de rechtbank Den Haag in een drietal zaken in 2016 en 2017 dat het verzoek in Nederland kan worden ingediend als (1) het kind is ontvoerd naar een land dat geen partij is bij het Verdrag, als (2) het onmogelijk is om in het land waar het kind is een snelle , met het Verdrag vergelijkbare teruggeleidingsprocedure te voeren, en als (3) de zaak voldoende is verbonden met de Nederlandse rechtssfeer. Ook in het geval van de minderjarige meisje Insiya dat op 29 september 2016 door haar vader naar India werd gebracht, achtte de rechtbank Den Haag zich op bovenstaande gronden bevoegd te oordelen over het door de moeder gedane verzoek en gelastte de onmiddellijke teruggeleiding van Insiya naar Nederland Rechtbank Den Haag 22 december 2017: ECLI:NL:RBDHA:2017:15521 . Lees verder

Spaargeld voor de kinderen blijft buiten verdeling bij echtscheiding

Zeilen2Als men in gemeenschap van goederen is gehuwd vindt de verdeling van wat er is in beginsel bij gelijke delen plaats. Met andere woorden: ieder krijgt de helft van alle bezittingen die er zijn op het moment van echtscheiding (de waarde van het huis, de inboedel, het spaargeld, etc.). Ook de draagplicht voor schulden is 50-50%.

Ouders hebben vaak voor hun kinderen gespaard. Ik krijg regelmatig de vraag of dat spaargeld ook verdeeld dient te worden (zodat ieder van de ouders de helft daarvan krijgt), of dat dit er buiten blijft. Lees verder

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Is de vrouw voor de helft draagplichtig voor een door de man aangegane geldlening met betrekking tot zijn advocaatkosten?

alimentatie-aftrekbaar

Indien partijen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen dan dienen alle goederen en schulden die zich op de peildatum in de gemeenschap bevinden verdeeld te worden ingeval van echtscheiding.

Regelmatig wordt mij de vraag gesteld: “Dient de lening voor mijn advocaatkosten ook verdeeld te worden, zodat mijn ex-partner daaraan de helft moet bijdragen?”.

Lagere rechters hadden eerder geoordeeld dat dit inderdaad het geval was. Was de schuld aangegaan vóór de peildatum (indiening echtscheidingsverzoek sinds 2012), dan valt een dergelijke lening (schuld) immers in de gemeenschap.

De Hoge Raad heeft echter in een uitspraak van 22 april 2016 anders geoordeeld. Lees verder

Voorwaarden voor mediation

mediation


Of u lang of kort gehuwd bent, wel of geen kinderen heeft; mediation is voor iedereen geschikt. Samen een mediator inschakelen brengt veel voordelen met zich mee. U komt samen tot oplossingen en onderlinge overeenstemming. Er is wel een voorwaarde; vrijwilligheid. Beide partners moeten bereid zijn om met een mediator om de tafel te gaan en de gevolgen van de scheiding in overleg te regelen. Lees verder

Dag van de Scheiding 8 september 2017

Dag van de Scheiding

BSS Familierecht opent deuren tijdens ‘Dag van de Scheiding’

BSS Familierecht in Amsterdam opent op vrijdag 8 september haar deuren tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediators van dit kantoor en meer informatie krijgen over scheiden. Lees verder

Help, mijn ouders gaan scheiden (informatie voor kinderen)

scheiding

Ongeveer 1 op de 6 kinderen krijgt te maken met ouders die gaan scheiden. Dat betekent dat je zeker niet de enige bent die dit overkomt. Er zullen in je klas vast een paar kinderen zitten die hetzelfde hebben meegemaakt.  Toch zal de scheiding van je ouders allerlei gevoelens en onzekerheid bij je teweeg brengen. Het zijn immers jouw ouders die (nu) uit elkaar gaan. Hieronder vind je wat tips waar je hopelijk wat aan hebt.  Lees verder

Indexering alimentatie 2017: 2,1%

rekenmachine

Elk jaar wordt door de minister van Veiligheid en Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en de partneralimentatie verhoogd wordt. Het indexeringspercentage voor 2017 is vastgesteld op 2,1%. Dit betekent dat de alimentatie automatisch met 2,1% wordt verhoogd. Hier hoeven geen nieuwe afspraken over gemaakt te worden. Lees verder

Horen van kinderen in familiezaken: ze worden steeds jonger…

 

stem van het kind

De leeftijd van een kind waarop het gehoord kan, of zelfs moet, worden in een familierechtelijke procedure wordt steeds lager, zo getuige een uitspraak die onlangs voorbij kwam van een Duitse rechter. De Duitse rechter weigerde een uitspraak van een Nederlandse familierechter uit te voeren omdat het betrokken kind (van vijf jaar oud) door de Nederlandse rechter niet was gehoord. Het was een uitspraak van het Amtsgericht Celle (D) d.d. 28 juni 2017, zaaknummer 23 F 23079/17 KH. Lees verder